PEDAGOG SZKOLNY

PEDAGOG SZKOLNY

GIMNAZJUM IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W ŚWIEDZIEBNI

ANNA ORNOWSKA – BARTNICKA

 

JEST DO DYSPOZYCJI UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI

W GODZINACH PRACY:

 

PONIEDZIAŁEK – 7.30 – 8.00, 10.50 - 13.30, 14.30 - 15.20

ŚRODA – 7.30 – 8.00, 8.50 - 10.50, 12.30 - 14.30

CZWARTEK – 7.00 - 7.45, 8.45 – 15.30

 

GABINET PEDAGOGA ZNAJDUJE SIĘ NA II PIĘTRZE W SALI NR 27.

 

"Problem zwykle trudniej jest dostrzec,

niż go rozwiązać."

Józef Bester

 

PEDAGOG to ktoś, kto nie krzyczy, nie ocenia, nie krytykuje, nie wyśmiewa.

To osoba, która wysłucha, zrozumie, doradzi, podpowie…


ZADANIA PEDAGOGA:

 

Najważniejszym dokumentem określającym zakres działań pedagoga szkolnego jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, które mówi, że do zadań pedagoga należy w szczególności:

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


SZANOWNY RODZICU!

 

Zapraszam do mojego gabinetu, gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich relacjach z nim
 • masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
 • szukasz pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.

 

DROGI UCZNIU!

 

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • czujesz, że inni Cię nie rozumieją, jesteś samotny
 • masz problemy osobiste, rodzinne
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
 • nie czujesz się bezpiecznie, jesteś w konflikcie z rówieśnikami lub dorosłymi
 • zauważyłeś, że łamane są prawa ucznia
 • chcesz, by Cię najzwyczajniej wysłuchać
 • masz ciekawe pomysły i chcesz się nimi podzielić
 • chciałbyś pomóc innym, a nie wiesz, w jaki sposób
 • masz problem z określeniem własnej ścieżki edukacyjno – zawodowej.

SZANOWNY NAUCZYCIELU!

 

Pedagog szkolny oferuje pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów, udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz organizowaniu spotkań z przedstawicielami różnych instytucji.

Filmy

 

prezentacja

Mapa dojazdu