PATRON GIMNAZJUM

O naszym patronie

 

Św. Stanisław Kostka urodził się w Rostkowie na Mazowszu w 1550 roku. Jego ojcem był Jan Kostka, kasztelan zakroczymski, matką zaś –Małgorzata z Kryskich z Drobina. Obie te rodziny były znane w XVI wieku. Miał trzech braci i dwie siostry. Wiadomo, że rodzice wychowywali swe dzieci w głębokiej wierze katolickiej. Św. Stanisław Kostka pierwsze nauki pobierał w domu rodzinnym, w którym przebywał do czternastego roku życia. Jego wychowawcą był m.in. Jan Biliński. Później wraz ze starszym bratem Pawłem wyjechał do szkoły jezuickiej w Wiedniu.

Początkowo nauka sprawowała mu trudności, ale już pod koniec trzeciego roku prześcignął nawet najlepszych. Był nie tylko bardzo zdolny, ale też wyjątkowo pilny i sumienny. Wśród rówieśników wyróżniał się pobożnością i skromnością. Bardzo czcił Matkę Bożą. Prowadził życie na wzór zakonny. W 1565 roku ciężko zachorował. Miał wizję, w której ukazała mu się św. Barbara i Matka Boża z Dzieciątkiem. Rano wstał zupełnie zdrowy. Pragnął wstąpić do zakonu Jezuitów, ale rodzice byli temu przeciwni. w 1567 roku w przebraniu uciekł z Wiednia. Najpierw udał się do Augsburga, potem do Dylingi. Został przyjęty przez Ojca Piotra Kanizjusza –prowincjała Jezuitów w Niemczech, późniejszego świętego. Ten polecił mu, aby udał się do Rzymu. Tam w 1567 roku generał Ojców Jezuitów Franciszek Borgiasz zdecydował o przyjęciu go do nowicjatu wbrew woli jego rodziców.

Św. Stanisław Kostka był wzorem zakonnika. Na miesiąc przed śmiercią wyznał swoim przyjaciołom, że przeczuwa swe rychłe odejście z tego świata. Zmarł w wieku osiemnastu lat, przyjąwszy Komunię św. i Sakrament Chorych. Kościół ogłosił go błogosławionym w 1605 roku, a w 1726 roku zaliczono
św. Stanisława Kostkę do grona świętych.

18 września obchodzimy święto patrona dzieci i młodzieży św. Stanisława Kostki. W tym dniu cała społeczność uczniowska naszego Gimnazjum z nauczycielami udaje się na pieszą pielgrzymkę do Księtego, aby uczcić patrona szkoły.

Filmy

 

prezentacja

Mapa dojazdu