Z HISTORII

 

Rys historyczny Gimnazjum

im. św. Stanisława Kostki w Świedziebni

 

Bożek czasu Chronos cofa wskazówki zegara do roku 1999. Oto decyzją władz państwa zmieniono system szkolny i powołano do życia gimnazja.

Już 29 czerwca 1999 r., jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem roku szkolnego, odbyło się zebranie nauczycieli, którzy mieli podjąć pracę w nowej instytucji szkolnej w Świedziebni. Było wiele problemów i działań do wykonania. Organizacją, przygotowaniem kadry i bazy zajął się Dyrektor Gimnazjum – mgr Stanisław Kosakowski. W zebraniu uczestniczył ówczesny Wójt Gminy Świedziebnia - Zbigniew Gontarski. Kadrę pedagogiczną stanowić mieli: Aneta Bendykowska, Agnieszka Wszołek-Hila, Stanisława Kopczyńska, Beata Łydka, Beata Górska, Małgorzata Lutowska, Elżbieta Waruszewska, Wiesława Zalewska, Krzysztof Szymański, Kamil Strużyński, Dariusz Kochański i Jerzy Wilkanowski.

 

Gimnazjum rozpoczęło swoją działalność 1 września 1999 r. Utworzono wówczas 4 oddziały, do których przyjęto 102 uczniów. Korzystało przez 3 lata z gościnności Szkoły Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni. Ze względu na ogromną ciasnotę nie były to łatwe czasy. Rok później naukę w szkole rozpoczynało 194 uczniów i 20 nauczycieli.
W pełni zorganizowane Gimnazjum w roku szkolnym 2002/2003 liczyło 286 uczniów pochodzących ze Szkół Podstawowych w Świedziebni, Janowie, Michałkach, Zasadach i Dzierznie. Kadra pedagogiczna liczyła wówczas 21 nauczycieli doskonalących swój warsztat na licznych kursach, studiach podyplomowych, dążących do osiągania wyższych stopni awansu zawodowego.

I nadszedł 1 września 2002 r. Wprowadziliśmy się do nowego budynku. Dumni, dziękowaliśmy wszystkim tym, którzy przyczynili się do jego powstania i wyposażenia. Oficjalne, uroczyste otwarcie nastąpiło 23 września 2002 r. Na uroczystość przybyło wówczas wielu znamienitych gości: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Starosta Brodnicki, Przewodniczący Rady Powiatu Brodnickiego, Przewodniczący Rady Gminy Świedziebnia, Wójt Gminy Świedziebnia, Przewodniczący Rady Rodziców Gimnazjum w Świedziebni, Wójtowie sąsiednich gmin, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, mieszkańcy gminy Świedziebnia oraz gość specjalny – poseł Zbigniew Sosnowski. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Kościele parafialnym w Świedziebni. „Marzyliśmy o nowym budynku przez lata” – mówił dyrektor szkoły Stanisław Kosakowski – „marzenia się spełniają - warto marzyć…”. Oddano wówczas do użytku 10 sal dydaktycznych i pracownię komputerową. Brakowało jeszcze kilku sal dydaktycznych i sali gimnastycznej.

No i stało się. 24 czerwca 2004 r. uroczyście odczytano Akt Erekcyjny wmurowania kamienia węgielnego pod budynek sali gimnastycznej. Symbolicznego wmurowania Aktu Erekcyjnego ku pamięci potomnych dokonali: Wójt Gminy Świedziebnia – Zbigniew Gontarski,

Przewodniczący Rady Gminy Świedziebnia – Kazimierz Bejger, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Zbigniew Sosnowski, Wicemarszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego- Jan Szopiński, Prezes firmy budowlanej KOM-BUD - Stanisław Cieszyński, Dyrektor Gimnazjum w Świedziebni – Stanisław Kosakowski, opatrując ten dokument swoimi podpisami. Poświęcenia kamienia węgielnego dokonał ks. kan. Tadeusz Wołowiec – proboszcz Parafii Świedziebnia.

Już 11 października 2005r. pełni nieskrywanej dumy przekroczyliśmy próg nowej sali gimnastycznej uroczyście dziękując jej twórcom: ówczesnemu Wójtowi Gminy Świedziebnia – Zbigniewowi Gontarskiemu, Radnym Gminy Świedziebnia z jej przewodniczącym Kazimierzem Bejgerem, Wicemarszałkowi Województwa Kujawsko- Pomorskiego – Janowi Szopińskiemu, posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Zbigniewowi Sosnowskiemu, Firmie KOM-BUD
z p. Stanisławem Cieszyńskim na czele.

Nowoczesny obiekt z widownią i przynależnymi pomieszczeniami ma łączną powierzchnię 955 m2, a łączny koszt budowy wyniósł ponad 2 mln złotych. Od tej chwili starożytne hasło : CITUS-ALTIUS-FORTIUS przyświeca naszym działaniom na niwie sportowej. Niespełna rok później zostało przekazane do użytku pełnowymiarowe trawiaste boisko sportowe, które służy również społeczności lokalnej – m.in. rozgrywane są tam mecze piłkarskie w ramach rozgrywek ligowych.

Powodowani tradycją (w okresie międzywojennym miejscowa Szkoła Podstawowa nosiła imię św. Stanisława Kostki) podjęliśmy działania zmierzające do nadania szkole imienia. Otrzymaliśmy ogromne wsparcie od miejscowego Proboszcza ks. Kan. Tadeusza Wołowca. 23 listopada 2007 r. Samorząd Szkoły przeprowadził referendum w sprawie nadania imienia szkole. Wzięło w nim udział 311 osób. Aż 88,1% głosujących zdecydowało, że Gimnazjum w Świedziebni zostanie nadane imię św. Stanisława Kostki. Uchwałą Rady Gminy Świedziebnia i Dekretem Biskupa Płockiego nadano szkole imię. Podniosła uroczystość odbyła się 12.09.2008 r. Wziął w niej udział, oprócz wielu znamienitych gości - Biskup Płocki Piotr Libera. Szkoła otrzymała również sztandar z rąk ks. kan. Tadeusza Wołowca.

Zrządzeniem losu, wiosną 2012r. został odnaleziony poszukiwany przez lata, sztandar szkoły z 1929 r. Przekazania starego sztandaru dokonał ks. kan. Jerzy Wielechowski. Wdzięczni za ten dar eksponujemy sztandar w holu szkoły.

Staramy się przedstawić atrakcyjną ofertę edukacyjną dla młodzieży zgodnie z hasłem naszej placówki „Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się , aby żyć wspólnie, uczę się, aby być.” Dobre, ambitne i sprawdzone programy, obowiązkowe dwa języki obce, szeroka gama zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, zajęć pomocowych, kół przedmiotowych powodują, że nasi uczniowie uzyskują wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych. Metody aktywizujące, budzące ciekawość poznawczą dają efekty w postaci sukcesów na olimpiadach przedmiotowych. Szkoła może pochwalić się laureatami olimpiad z biologii, chemii, historii, języka polskiego, geografii. Realizujemy programy edukacyjne w oparciu o fundusze europejskie w ramach POKL. Organizujemy wycieczki, zielone szkoły, wyjazdy na basen, na spektakle teatralne, biwaki itp. Realizowaliśmy i realizujemy szeroko rozumianą edukację europejską. W pracy wychowawczej poświęcamy wiele uwagi, aby scementować zespoły klasowe, podejmujemy międzyklasowe projekty edukacyjne itp. Imprezy szkolne mają duży walor wychowawczy. Są cykliczne i przygotowywane z dużym zaangażowaniem uczniów.

W 2013r. pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty przeprowadzili ewaluację całościową w naszej szkole. Otrzymaliśmy wówczas pięć ocen na poziomie A i reszta ocen na poziomie B. Można by rzec 5 ocen celujących i 12 bardzo dobrych we wszystkich obszarach działań szkoły.

Historia naszego Gimnazjum dopiero się zaczęła. Dzień po dniu nauczyciele i uczniowie stawiają sobie ważne cele, realizują je, doskonalą się, podnoszą poprzeczkę, a muza Historii – Clio cierpliwie znaczy ich ślady na papirusowym zwoju. Właściwego znaczenia nada im czas. I mimo, że nasze Gimnazjum nie posiada kąpielisk, centrum informatycznego, wielu pomocy dydaktycznych, pragniemy się wpisać w grono placówek oświatowych na wysokim poziomie.

Życzymy sobie gorąco, abyśmy, na drodze do osiągania ideału – medalu absolwenta:

        dążącego do prawdy,

        tolerancyjnego,

        uczciwego i prawego,

        sprawnego fizycznie,

        krytycznie myślącego,

        potrafiącego się skutecznie porozumiewać,

        ciekawego świata,

        świadomego korzeni naszej Ojczyzny i kultury europejskiej,

        wolnego,

        zdolnego do dokonywania właściwych wyborów,

        świadomego życiowej użyteczności zdobytej wiedzy,

        umiejącego stale się uczyć i doskonalić, pamiętali o przesłaniach starożytnych: „Non scholae, sed Vitae discimus” (Uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia).

Kosakowski Stanisław

Dyrektor Gimnazjum

im. św. St. Kostki

Świedziebnia, 2014r.                                                                                                                      w Świedziebni

Filmy

 

prezentacja

Mapa dojazdu