ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Oferta zajęć pozalekcyjnych

 

Uczniowie naszego gimnazjum mają możliwość uczestniczenia w  kołach zainteresowań z wielu przedmiotów:

Koło języka niemieckiego

Zajęcia pomocowe z języka niemieckiego

Koło fizyczne

Zajęcia pomocowe z fizyki

Koło chemiczne

Koło informatyczne

Szkolne koło PCK

Koło biologiczne

Koło języka angielskiego

Koło geograficzne

Koło historyczne

Koło historyczno –regionalne

Koło języka polskiego

Koło polonistyczne

Zajęcia pomocowe z języka polskiego

Koło matematyczne

SKS chłopców

SKS dziewcząt

W gimnazjum prowadzone są również zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze z języka polskiego i matematyki. Uczestniczą w nich uczniowie zakwalifikowani przez nauczycieli języka polskiego i matematyki oraz Poradnię Psychologiczno –Pedagogiczną w Brodnicy. Udział uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy.

 

Filmy

 

prezentacja

Mapa dojazdu