KADRA NAUCZYCIELSKA

Lp.

Imię i nazwisko

Stopień awansu

Nauczany przedmiot

Posiadane kwalifikacje

Dyżury nauczycieli

1.

Stanisław Kosakowski

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mianowany

Historia

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr pedagogiki w zakresie wychowania obronnego st. podyp. w zakr. historii

st. podyp. w zakr. organizacji i zarządzania oświatą

 

2.

Andrzej Sroka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mianowany

Matematyka

Informatyka

mgr matematyki

st. podyp.w zakresie informatyki i technologii informacyjnej

st. podyp. w zakresie techniki, zajęć technicznych

poniedziałek 11:45-12:30

3.

Aneta Kilińska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyplomowany

Matematyka

mgr matematyki

lic. w zakresie informatyki

st. podyp. w zakresie oligofrenopedagogiki

poniedziałek 10:50-11:35

4.

Anna Manelska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyplomowany

Język polski

Plastyka

mgr filologii polskiej

st. podyp. w zakresie oligofrenopedagogiki

st. podyp. historia sztuki, plastyka

środa

8:55-9:40

5.

Grażyna Jonakowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mianowany

Język polski

mgr filologii rosyjskiej

st. podyp. w zakr. filologii polskiej

st.podyp. w zakresie pedagogiki korekcyjno -kompensacyjnej,

piątek 12:40-13:25

6.

Jolanta Teodorska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyplomowany

Język polski

mgr filologii klasycznej

st. podyp. w zakr. filologii polskiej,

st.podyp. w zakresie pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej i logopedii szkolnej,

st.podyp. w zakresie bibliotekoznawstwa

z informacją naukową i edukacją czytelniczą

poniedziałek 14:30-15:15

7.

Anna Labuda

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mianowany

Język niemiecki

mgr w zakr. filologii germańskiej

st.podyp. w zakresie pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej i logopedii szkolnej

środa

8:55-9:40

8.

Mariusz Bejger

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mianowany

Historia

mgr historii

st. podyp. w zakr. informatyki i statystyki w dydaktyce

st. podyp. w zakresie wychowania do życia w rodzinie i wychowania seksualnego

czwartek 10:50-11:35

9.

Beata Wojtarowicz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyplomowany

Geografia

Wos

mgr geografii

st. podyp. w zakresie historii i edukacji obywatelskiej

st. podyp. w zakresie oligofrenopedagogiki

wtorek 11:45-12:30

10.

Małgorzata Jagielska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyplomowany

Biologia

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr biologii

st. podyp. w zakresie chemii

st. podyp. w zakr. oligofrenopedagogiki

środa 10:50-11:35

11.

Elżbieta Waruszewska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mianowany

Chemia

mgr w zakr. chemii

czwartek
8:55-9:40

12.

Beata Grąbczewska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyplomowany

Fizyka

mgr fizyki

st. podyp. w zakresie techniki i zajęć technicznych

st. podyp. w zakr. oligofrenopedagogiki

st. podyp. w zakr. pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, pedagog szkolny

st. podyp. w zakr. matematyki

środa
10:50-11:35

13.

Kinga Hoppe

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mianowany

Informatyka

Technika

mgr w zakresie technologii informacyjnej w edukacji

st. podyp. w zakresie techniki i zajęć technicznych

st. podyp. w zakr. oligofrenopedagogiki

wtorek 11:45-12:30

14.

Anna Szczepańska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyplomowany

Język niemiecki

mgr filologii rosyjskiej

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

specjalność – język niemiecki

st.podyp. w zakresie pedagogiki korekcyjno -kompensacyjnej

czwartek
11:45-12:30

15.

Ewa Kęsicka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mianowany

Język angielski

mgr filologii angielskiej

środa
11:45-12:30

16.

Natalia Prykhodko

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mianowany

Język angielski

mgr filologii angielskiej

środa 9:50-10:35

17.

Barbara Maciejewska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyplomowany

Wychowanie fizyczne

mgr w zakr. pedagogiki rewalidacyjnej

st. podyp. w zakr. wychowania fizycznego

st. podyp. w zakr. pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, pedagog szkolny

środa 9:50-10:35

18.

Teresa Zygmuntowicz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyplomowany

Wychowanie fizyczne

mgr wychowania fizycznego

czwartek 10:50-11:35

19.

Iwona Szwaracka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyplomowany

Muzyka

Plastyka

Zajęcia artystyczne

mgr pedagogiki

st. podyp. w   zakresie wychowania muzycznego

i wychowania plastycznego (sztuki)

st. podyp. w zakr. pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, pedagog szkolny

środa
8:55-9:40

20.

ks. Radosław Wiśniewski

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mianowany

Religia

mgr teologii ogólnej

środa 10:50-11:35

21.

Anna Ornowska –Bartnicka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyplomowany

Pedagog

mgr filologii rosyjskiej

st. podyp. w zakr. filologii polskiej,

st.podyp. w zakr. pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, pedagog szkolny,

st. podyp. w zakr. oligofrenopedagogiki

 

Filmy

 

prezentacja

Mapa dojazdu